Loading Events
  • This event has passed.

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang

Dydd Iau 13 Chwefror 2020, at 1:00 PM - 5:00 PM
Bangor University

Trefnir y digwyddiad hwn ar y cyd gan Brifysgolion Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Rhan o gyfres y Gymdeithas o ddigwyddiadau Cymru a’r Byd – i ddwysau dealltwriaeth a thrafodaeth ar ‘bŵer meddal’ y genedl.

Cofrestrwch yma

Bydd y digwyddiad yn ystyried yr ystod lawn o gyfraniadau a wnaed gan addysg uwch ac ymchwil i broffil rhyngwladol Cymru – yn cynnwys recriwtio myfyrwyr, ymchwil cydweithredol, campysau rhyngwladol a manteision cysylltiadau byd-eang i gymunedau yng Nghymru.

Rhaglen y dydd

Dogfen drafod

Bydd y siaradwyr yn cynnwys yr Athro Iwan Davies (Is-Ganghellor Prifysgol Bangor) a Vivienne Stern (Cyfarwyddwr Universities UK International).

Gyda’r cyfranogwyr, byddwn yn ystyried:

• Beth y gellir ei wneud yn fwy i gryfhau sefyllfa ryngwladol prifysgolion Cymru?

• Sut mae cynnal a chyfoethogi cydweithio rhyngwladol ar ôl Brexit?

• A all cyrff ar draws y DU wneud mwy i hyrwyddo Cymru?

• Sut gallwn ni ddatblygu ein proffil rhyngwladol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

• Sut gallwn ni gyfleu ein gweledigaeth o brifysgolion sy’n gysylltiedig yn fyd-eang i bobl Cymru?

Byddwn yn pwysleisio trafodaethau difyr, cyfranogiad gweithredol a datblygu argymhellion ymarferol i’r sector.

Mae’r digwyddiad am ddim ac ar agor i bawb.

Caiff rhaglen lawn ei chadarnhau ddechrau 2020.

Noddir gan Llywodraeth Cymru a CCAUC

Cofrestrwch yma.

Event Details
Date
Dydd Iau 13 Chwefror 2020
Time
1:00 PM - 5:00 PM
Website
https://www.eventbrite.co.uk/e/universities-as-global-communities-tickets-85227978177
Lleoliad
Bangor University