Digwyddiadau’r Rhwydwaith

Digwyddiadau i Ddod

15-16 Chwefror 2022

Amaethyddiaeth Gynaliadwy ar gyfer yr 21ain Ganrif

Y Gyrfa Cynnar’ yn y gynhadledd Sustainable Agriculture for the 21st Century ym mis Chwefror, sydd yn cael ei rhedeg gan Rwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru.

Darllen mwy


Digwyddiadau’r Gorffennol

Dydd Gwener, 26 Tachwedd 2021

Yr Argyfwng Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol: Ymatebion gan ymchwilwyr yng Nghymru

Mae fideos o’r holl sesiynau yn ein Cynhadledd Ymchwil Gyrfa Cynnar ddiweddar, The Climate Emergency and Social Equality – Response from Reserachers in Wales, ar gael i’w gwylio ar ein sianel YouTube.


Seminar Ysgrifennu Grant: 5th Gorffennaf 2021


Gwneud ceisiadau am grantiau…a’r prif gamgymeriadau: 26th Mehefin 2021


Cynnal Iechyd Meddwl Da yn y Byd Academaidd: 11th Mai 2021


Llwyddiant Dosbarth Meistr: 2nd Mawrth 2021