Digwyddiadau’r Rhwydwaith

Digwyddiadau i Ddod

Dydd Gwener, 26 Tachwedd

Yr Argyfwng Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol: Ymatebion gan ymchwilwyr yng Nghymru

Ydych chi’n Ymchwilydd Gyrfa Cynnar sy’n gweithio ar newid yn yr hinsawdd, cyfiawnder cymdeithasol neu faterion cysylltiedig? Hoffech chi rannu eich ymchwil gyda chydweithwyr ar draws Cymru a thu hwnt?

Darllen mwy


Digwyddiadau’r Gorffennol

Seminar Ysgrifennu Grant: 5th Gorffennaf 2021


Gwneud ceisiadau am grantiau…a’r prif gamgymeriadau: 26th Mehefin 2021


Cynnal Iechyd Meddwl Da yn y Byd Academaidd: 11th Mai 2021


Llwyddiant Dosbarth Meistr: 2nd Mawrth 2021