Y Gymdeithas yn Croesawu ei Phrif Weithredwr Newydd

Mae Olivia Harrison wedi ymuno â’r Gymdeithas fel ei Phrif Weithredwr newydd, gan ddod o’i rôl flaenorol fel Pennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu yn  CCAUC.