Y rolau allweddol sydd bellach ar agor i Gymrodyr – gwnewch gais

 

Pwyllgor Cymrodoriaeth – dwy swydd i’w hethol o’r Gymrodoriaeth

Rydym yn falch o wahodd Cymrodorion i wneud cais i ymuno â Phwyllgor Cymrodoriaeth y Gymdeithas. Mae’r Pwyllgor hwn un hanfodol i’n harweinyddiaeth strategol, gan roi’r cyfle i chi lywio uchelgeisiau a chyfeiriad y Gymdeithas yn y dyfodol. Yn goruchwylio’r broses etholiad ar gyfer Cymrodoriaeth ac yn gweithio i wella amrywiaeth y Gymrodoriaeth. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. 

Rydym yn annog pob Cymrawd i ystyried y swyddi, gan gynnwys y rhai a etholwyd yn 2024. Mae dwy swydd wag ar gael. Mae un swydd wag yn benodol ar gyfer y rhai a gafodd eu hethol drwy’r llwybr Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau at Gymrodoriaeth ac un swydd wag yn addas ar gyfer unrhyw Gymrawd.

Mae’r rolau’n rhan o strwythur llywodraethu’r Gymdeithas, y gallwch eu gweld yma.

Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant

Mae’r Gymdeithas yn cael ei chyfoethogi gan wahanol gefndiroedd a safbwyntiau ein Cymrodyr, ac rydym yn awyddus i dderbyn ystod amrywiol o geisiadau.

Cyfnodau’r swydd

Gwahoddir Cymrodyr y Gymdeithas i gyflwyno cais ar gyfer y rolau hyn, gan wasanaethu am dair blynedd, fis Gorffennaf 2024 hyd ddiwedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhelir yn 2027.

Y broses gwneud cais

Dylai’r Cymrodyr sy’n bwriadu ymgeisio sylwi ar yr wybodaeth ganlynol: rhaid cyflwyno ceisiadau ar y Ffurflen Gais a’u dychwelyd naill ai trwy e-bost (clerk@lsw.wales.ac.uk) neu trwy’r post i’r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen. Rhaid i’r holl geisiadau gyrraedd erbyn 24 Mai 2024 fan hwyraf.

Os byddwn yn derbyn mwy o geisiadau na nifer y llefydd sydd ar gael, bydd etholiad yn cael ei chynnal.

Ffurflen Gais

Rheolau a rheoliadau

Mae ein Rheoliadau, sy’n llywodraethu’r Cyngor a’n holl bwyllgorau, ar gael yma.