Roiyah Saltus

Athro Cymdeithaseg, Prifysgol De Cymru Gwyddonydd cymdeithasol ac ymchwilydd-ymgyrchu yw’r Athro Saltus sy’n gweithio ym maes anghydraddoldeb iechyd ar sail lle, penderfynyddion cymdeithasol iechyd a gofal iechyd, ac arloesi gwasanaethau a pholisi. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae hi wedi'i gosod ei hun ar y rhy... Read More

Neil Thompson

Awdur, addysgwr a chynghorydd annibynnol ac athro gwadd yn y Brifysgol Agored, Avenue Consulting Ltd. Cydnabyddir arbenigedd yr Athro Thompson yn rhyngwladol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, cymdeithaseg, addysg ac angeueg. Mae wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at y disgyblaethau hyn drwy ei holl gyh... Read More