Neil Thompson

Awdur, addysgwr a chynghorydd annibynnol ac athro gwadd yn y Brifysgol Agored, Avenue Consulting Ltd. Cydnabyddir arbenigedd yr Athro Thompson yn rhyngwladol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, cymdeithaseg, addysg ac angeueg. Mae wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at y disgyblaethau hyn drwy ei holl gyh... Read More