Douglas Davies

Athro Astudiaethau Crefydd, Adran Diwinyddiaeth a Chrefydd, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Marwolaeth a Bywyd, Prifysgol Durham Read More

Alan Clarke

The sudden and untimely death of Alan Clarke on 28 December 2015 has taken from us a friend, an eternally upbeat individualistic colleague and a superb scientist, teacher and leader. Alan was always seen in T-shirt and jeans, he had no truck for formality and a suit was for him a foreign garment. A slightly gruffly dis... Read More

Nickie Charles

Athro Cymdeithaseg a Chyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Menywod a Rhywedd, Prifysgol Warwick Read More

Gareth Brenton

Athro Spectometreg Más, Cyfarwyddwr yr Athrofa Spectometreg Más, Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe Read More

Javier Bonetp

Cyfarwyddwr, CIMNE (Canolfan Ryngwladol ar gyfer Dulliau Rhifiadol mewn Peirianneg), Barcelona Read More