John Woodcock

Athro Emeritws Peirianneg Glinigol a Ffiseg Feddygol, yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd Read More

John Tudno Williams

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Adran Ddiwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru; Cymrawd Ymchwil, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; yn flaenorol: Pennaeth y Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth Read More

Qiang Shen

Athro Cyfrifiadureg a Dirprwy Is-Ganghellor: Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Aberystwyth Read More

Teresa Rees

Athro Emerita Gwyddorau Cymdeithasol, yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Chyfarwyddwr (Cymru) y Sefydliad Arweiniad mewn Addysg Uwch Read More