Pedwar Cymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodyr canlynol a gafodd eu henwi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Yr Athro Paul EmeryCBE, am wasanaethau i Rewmatoleg
Versus Arthritis Athro Rhewmatoleg , Prifysgol Leeds.

Yr Athro Andrew Hopkins – CBE, am wasanaethau i Wyddoniaeth ac Arloesi
Sylfaenydd a Phrif Weithredwr, Exscientia plc.

Yr Athro Ronald Hutton – CBE, am wasanaethau i Hanes
Athro Hanes, Prifysgol Bryste.

Dr Hamsaraj Shetty – MBE, am ei wasanaeth i Wasanaethau Strôc yng Nghymru
Meddyg ymgynghorol Uwch Ddarlithydd Anrhydeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.