Cydnabod Pum Cymrawd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin

Llongyfarchiadau i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Brenin

  • Yr Athro Karen Holford DBE, (Prif Weithredwr ac Is-ganghellor, Prifysgol Cranfield). Am wasanaethau i Beirianneg.

  • Yr Athro Elizabeth Treasure, CBE (Yn ddiweddar Is-ganghellor, Prifysgol Aberystwyth). Am wasanaethau i Addysg Uwch ac i’r gymuned yn Aberystwyth a Cheredigion.

  • Yr Athro Emmanuel Ogbonna, CBE (Athro Rheoli a Threfnu, Prifysgol Caerdydd). Am wasanaethau i Bobl o Gefndiroedd Ethnig Lleiafrifol a Gwrth-hiliaeth).

  • Professor Geoffrey Gadd, OBE (Cadair Boyd Baxter mewn Bioleg, Prifysgol Dundee). Am wasanaethau i Fycoleg a Microbioleg Amgylcheddol.

  • Yr Athro David Lloyd, MBE Am wasanaethau i Ficrobioleg, De Morgannwg.