Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Croesawi Gymdeithas Frenhinol Te Apārangi

Roedd yr effaith y gall academïau ei chael ar ddadleuon polisi cyfredol yn un o’r materion a drafodwyd mewn cyfarfod rhwng Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol Seland Newydd, Te Apārangi, heddiw.

Rhoddodd ymweliad yr Athro Nodedig y Fonesig Jane Harding a Paul Atkins, Llywydd a Phrif Weithredwr y Gymdeithas Frenhinol, Te Apārangi, gyfle i drafod ystod o faterion sy’n gyffredin i’r ddau academi.

Mae’r rhain yn cynnwys llywodraethu, cysylltiadau rhyngwladol a sut i wella lefelau ymgysyllu â’r gwaith a wnawn ni.

“Rydym wedi meithrin cysylltiadau ardderchog gyda chymdeithasau drwy’r Gynghrair Academïau Celtaidd,” meddai’r Athro Hywel Thomas, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

“Fel cenedl fach, mae hyn yn helpu i ehangu ein llais. Mae’r cyfle i ehangu’r mathau hyn o gysylltiadau â phartneriaid rhyngwladol yn ffordd wych o ymestyn y gwaith hwnnw.

“Mae cryn debygrwydd o ran sut yr ydym ni a’r Gymdeithas Frenhinol, Te Apārangi, yn disgrifio ein rolau, felly mae cyfarfodydd fel hyn yn ffordd werthfawr i ni fyfyrio ar ein gwaith.”