Archive for the ‘Society News’ Category

Prif Weinidog Cymru yn Cyfarfod â Chymdeithas Ddysgedig Cymru a Phartneriaid i Drafod Cynghrair Academïau Celtaidd

Cymerodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS, ran mewn trafodaethau am dwf Cynghrair Academïau Celtaidd [CAA] mewn cyfarfod a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf gan Gymdeithas Frenhinol Caeredin, gyda Chymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Academi Frenhinol Wyddelig.

Mae’n bleser gennym ddatgelu ein strategaeth bum mlynedd newydd.

Mae’r Strategaeth hon yn esbonio uchelgeisiau ac amcanion strategol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi mai'r Athro Hannah Fry HonFIET HonFREng HonFLSW yw ein Cymrawd er Anrhydedd newydd.

Mae Hannah Fry yn Fathemategydd, yn Athro mewn Mathemateg Dinasoedd yng Nghanolfan Dadansoddi Gofodol Uwch, Coleg Prifysgol Llund... Read More

Ail-ethol yr Athro Hywel Thomas yn Llywydd y Gymdeithas

Mae yr Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE wedi cael ei ethol yn Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru am ail dymor tair blynedd, yn dilyn pleidlais ymhlith Cymrodyr.

Daeth yr Athro Thomas yn Llywydd ym mis Mai 2020, yn fuan wedi i’r pan... Read More

Datganiad y Gymdeithas ar Wcráin

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn condemnio ymosodiad anghyfreithlon Rwsia ar Wcráin. Mae’r ymosodiad hwn yn erbyn cenedl sofran a’r ffaith bod dinasyddion yn cael eu lladd yn ddiwahân yn mynd yn erbyn Siarter y Cenhedloedd Unedig a chyfraith ryngwladol. Mae’n groes i bob un o’n gwert... Read More