David Austin

Athro Archeoleg, Yr Ysgol Archeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More

Barry Cunliffe

Athro Archeoleg Ewropeaidd, Prifysgol Rhydychen; yn flaenorol: Llywydd, Cyngor Archeoleg Prydain; Llywydd, Cymdeithas yr Hynafiaethwyr. Read More

Geoff Wainwright

ob. 6 Mawrth 2017 Cadeirydd, Wessex Archaeology; yn flaenorol, Prif Archeolegydd, English Heritage. The young Geoff Wainwright once nervously approached Dame Kathleen Kenyon to inquire about employment prospects in archaeology. She apparently told him that without an inheritance or private income he had no hope.... Read More