Jamie Rossjohn

Athro Imiwnoleg Strwythurol, Labordy Rossjohn, Prifysgol Monash; Prifysgol Caerdydd. Read More

Valerie O’Donnell

Athro Biocemeg, Deon Ymchwil Ysgol Meddygaeth Caerdydd, a Chyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd. Read More

David Lloyd

Athro Microbioleg Er Anrhydedd, Yr Ysgol Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Meddyg gwyddoniaeth, Prifysgol Sheffield. Read More