Goronwy Wynne

Wedi ymddeol. Cyn Gyfarwyddwr Astudiaethau: Gwyddoniaeth, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, Wrecsam (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam erbyn hyn) Read More

Helen Ougham

Wedi ymddeol: Darllenydd Emerita yn y Sefydliad Astudiaethau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth A hithau’n arbenigo yn nhwf a datblygiad planhigion, gyda phwyslais penodol ar heneiddiad dail, mae gan Dr Ougham dros 25 mlynedd o brofiad ymchwil mewn gwyddor planhigion a biowybodeg cnydau yn Sef... Read More

John Fry

Athro Emeritws Ecoleg Ficrobaidd, Ysgol Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Read More

Stephen Ormerod

Aelod bwrdd,  Cyfoeth Nauriol Cymru; Aelod o’r Pwyllgor ar y Cyd Cadwraeth Natur DU; Cadeirydd, Buglife Read More