Rachel Evans

Athro Cemeg Deunyddiau, Prifysgol Caergrawnt. Cafodd yr Athro Evans, sef Athro Cemeg Defnyddiau ym Mhrifysgol Caergrawnt, ei geni a’i magu yn Pontllanfraith. Caiff ei gwaith ar ddefnyddiau ffotoadweithiol ei gymhwyso i amryw o ddibenion pwysig: mae’r cwmni newydd y mae hi wedi’i gyd-sefydlu, Senoptica, yn dylu... Read More