Sara Elin Roberts

Ysgolhaig Annibynnol. Maes ymchwil Dr. Roberts yw cyfraith ganoloesol Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cwestiynau ynghylch rhywedd, llywodraethu, grym a hunaniaeth yng Nghymru a’r Gororau yn y cyfnod ar ôl y Goncwest. Mae hi wedi llunio cyhoeddiadau eang am wahanol agweddau ar Gymru’r Oesoedd Canol, a... Read More