Chris Pearce

Dirprwy Bennaeth (Ymchwil a Chyfnewid Gwybodaeth), Prifysgol Glasgow Mae'r Athro Pearce wedi gwneud ymchwil ym maes peirianneg gyfrifiannol. Mae'n canolbwyntio ar fodelu ymddygiad deunyddiau cymhleth a phroblemau aml-ffiseg. Mae wedi cymhwyso'r technegau hyn i feysydd amrywiol, gan gynnwys peirianneg sifil, niwclear... Read More