Kathryn Woodward

Athro Emerita, Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, y Brifysgol Agored Read More

Cara Aitchison

Llywydd ac Is-Ganghellor, Athro mewn Daeryddiaeth a Economi Ddiwylliannol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Read More

Chris Taylor

Cyfarwyddwr Academaidd, Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Caerdydd (SPARK) Read More

Adrian Webb

Cadeirydd, Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru; Comisiynydd Cymru, Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau’r DU; yn flaenorol, Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg. Read More

Terry Marsden

Athro Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd. Read More