Cymdeithas Ddysgedig Cymru CCB 2021

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ddysgedig Cymru dydd Mercher, 19 Mai 2021 am 2.30pm.

Mae’r llythyr Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol isod yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ymuno â’r cyfarfod gan Zoom.

Gall cymrodyr ymuno â’r cyfarfod o 2.00pm a bydd y busnes ffurfiol yn dechrau am 2.30pm.

Gweler isod linc i’r gopi electronig o bapurau Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas

01. Llythyr Agenda

02. Agenda

03. Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol a gynhaliwyd ar 20 Mai 2020

04. Materion Llywodraethol

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019/20 a Penodi Arholwyr Annibynnol

Swyddogion, Cyngor a Phwyllgorau: Aelodau sydd wedi gadael ac aelodau

06. Anrhydeddau, Gwobrau a dyfarniadau

07. Cyhoeddi Cymrodyr Newydd, 2020/21

Cyfarfod Croeso – dolenni