Opsiynau rhoi eraill

Yn hytrach na rhoi’n uniongyrchol i’n prif Apêl Dengmlwyddiant, gallwch wneud y canlynol:

I dalu gyda siec neu drosglwyddiad banc cysylltwch â Janice Gillian ar 029 2037 6976 / jgillian [@] lsw.wales.ac.uk. Yn sgil argyfwng Covid-19, mae ein dull arferol o brosesu sieciau wedi newid.