Andrew Lewis

Athro Cyfansoddi, Prifysgol Bangor Mae Andrew Lewis yn gyfansoddwr ac yn Athro Cyfansoddi. Mae a wnelo ei gerddoriaeth â materoldeb sain, ac yn aml bydd yn defnyddio technoleg i'w gwireddu a'i pherfformio. Mae ei gynnyrch yn amrywio rhwng cerddoriaeth 'acwsmatig' (a glywir ar amryw o seinyddion yn unig) a gweithiau... Read More

Paul Mealor

Cyfansoddwr ac Athro Cyfansoddi, Prifysgol Aberdeen Paul Mealor yw un o'r cyfansoddwyr byw y mae ei weithiau'n cael eu perfformio fwyaf yn y byd. Mae ei ddwy opera, ei pedair symffoni, ei gerddoriaeth ar gyfer ffilm a theledu, dros gant o weithiau corawl cyhoeddedig a chyfansoddiadau niferus ar gyfer ensemble wedi y... Read More