Dyfrig Hughes

Athro Ffarmacoeconomeg, Y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso  Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor. Read More

Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Emyr Humphreys

Bu Emyr Humphreys yn sefyll fel cawr ar ganol diwylliant llên Cymru am dros ddeng mlynedd a thrigain. Ymddangosodd ei nofel gyntaf, The Little Kingdom, yn 1946, ac ychydig fisoedd yn unig cyn iddo ddathlu ei ben blwydd yn gant fe gyhoeddwyd casgliad newydd o’i gerddi, Shards of Light (2019).  Yn y... Read More

Mark Humphries

Athro Hanes yr Hen Fyd, Adran Hanes a Chlasuron, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe. Read More

Jerry Hunter

Athro’r Gymraeg a Chyfarwyddwr Ymchwil (Diwylliant), Pontio, Bangor Prifysgol. Read More