Gareth Elwyn Jones ob 20 Ebrill 2013

If you were writing a brief obituary of Gareth it might read something like this. He was Professor of Education at the University College of Wales, Aberystwyth and, uniquely, the only person to sit on both the English National curriculum’s History Working Group (HWG) and its equivalent Welsh Committee. After a gr... Read More

David Trotter ob. 24 Awst 2015

It is with great sadness that we report the death of Professor David Andrew Trotter FLSW who died on Monday 24 August, aged 58. David Trotter’s academic record, impressive though it is, can be reduced to a few sentences.  After completing his DPhil in Oxford, he was elected a Junior Fellow at his old college, Que... Read More

Gordon Cumming

Athro Polisïau Tramor a Datblygu, Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Caerdydd,  Prifysgol Caerdydd. Read More

Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Stephen Wilks

Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth a Chyfarwyddwr y Ganolfan NanoIechyd, Prifysgol Abertawe. Read More

Ceri Davies

Athro Emeritws y Clasuron, Adran Hanes a’r Clasuron, Coleg  y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe. Read More

Emyr Humphreys

Bu Emyr Humphreys yn sefyll fel cawr ar ganol diwylliant llên Cymru am dros ddeng mlynedd a thrigain. Ymddangosodd ei nofel gyntaf, The Little Kingdom, yn 1946, ac ychydig fisoedd yn unig cyn iddo ddathlu ei ben blwydd yn gant fe gyhoeddwyd casgliad newydd o’i gerddi, Shards of Light (2019).  Yn y... Read More