Yr Athro Howard Thomas, 1948 – 2022

Gyda thristwch mawr y clywn y newyddion am farwolaeth un o’n Cymrodorion, yr Athro Howard Thomas FWIP FLSW, Athro Emeritws Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth.

Cydymdeimlwn yn arw â’i wraig, Yr Athro Helen Ougham FLSW, sydd hefyd yn un o’n Cymrodyr, a’u teulu, cyfeillion a chydweithwyr.

Darllen pellach


Newyddion y Cymrodyr