Neil Glasser

Athro Daearyddiaeth Ffisegol & Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd, Prifysgol Aberystwyth Read More

Julian Dowdeswell

Cyfarwyddwr, Athrofa Ymchwil Pegynol Scott; Athro Daearyddiaeth; Cymrawd Coleg Iesu,  Prifysgol Caergrawnt Read More

Harold Carter

Athro Emeritws Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth. Yn ystod ei yrfa academaidd, bu'n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn Athro Daearyddiaeth Ddynol Gregynog. O 1983 tan iddo ymddeol yn 1986 roedd yn Gyfarwyddwr Adran Daearyddiaeth Aberystwyth. Cafodd ei dderbyn yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eiste... Read More

Robert Dodgshon

Yn flaenorol, Athro Gregynog mewn Daearyddiaeth Ddynol a Chyfarwyddwr yr Athrofa Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth Read More