Helen Roberts

Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Chyfarwyddwr Rhagoriaeth Ymchwil ac Effaith, Prifysgol Aberystwyth. Yr Athro Roberts, un o geocronolegwyr Cwarternaidd mwyaf blaenllaw’r byd, yw Cyfarwyddwr Rhagoriaeth ac Effaith Ymchwil ar gyfer Prifysgol Aberystwyth. Mae hi’n arwain labordy ymchwil byd-enwog sydd ymhlith y labor... Read More

Julian Dowdeswell

Cyfarwyddwr, Athrofa Ymchwil Pegynol Scott; Athro Daearyddiaeth; Cymrawd Coleg Iesu,  Prifysgol Caergrawnt Read More