Steven Smith

Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru Read More

John Loughlin

Cymrawd, Neuadd Blackfriars, Prifysgol Rhydychen; Cymrawd Emeritws, Coleg Sant Edmund, Prifysgol Caergrawnt; Athro Emeritws Gwleidyddiaeth Ewrop, Prifysgol Caerdydd Read More

Robert Lisvane

Dirprwy Raglaw Swydd Henffordd; Warden Cyntaf y Worshipful Company of Skinners: Master, 2018-19; Croesfeinciwr yn Nhŷ’r Arglwyddi (Aelod, Pwyllgorau Pwerau Dirprwyedig ac Eglwysig) Read More

Evan Paul Silk

Llywydd, Grŵp Astudio’r Senedd; Cydymaith, Global Partners Governance; Athro Er Anrhydedd, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cadeirydd, Comisiwn Llywodraeth y DU ar Ddatganoli i Gymru Read More

Hugh Compston

Athro Gwleidyddiaeth, Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd. Read More

Gordon Cumming

Athro Polisïau Tramor a Datblygu, Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Caerdydd,  Prifysgol Caerdydd. Read More

Peter Dorey

Athro Gwleidyddiaeth Prydain, yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd Read More

Kenneth Dyson

Athro Ymchwil Nodedig, Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Athro Astudiaethau Ewropeaidd a Chyd-Gyfarwyddwr Uned Briffio Ewrop, Prifysgol Bradford. Read More

Paul Furlong

Athro Astudiaethau Ewropeaidd, Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Read More