Aled Eirug

Cadeirydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Dr Eirug oedd y pennaeth golygyddol ar gyfer darllediadau o etholiadau'r DU ac Ewrop a Refferendwm 1997 ar draws tri chyfrwng yn Gymraeg a Saesneg. Hefyd, lluniodd bolisi iaith leiafrifol ar gyfer y BBC yng Ngogledd Iwerddon ac... Read More

Steven Smith

Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru Read More

John Loughlin

Cymrawd, Neuadd Blackfriars, Prifysgol Rhydychen; Cymrawd Emeritws, Coleg Sant Edmund, Prifysgol Caergrawnt; Athro Emeritws Gwleidyddiaeth Ewrop, Prifysgol Caerdydd Read More

Robert Lisvane

Dirprwy Raglaw Swydd Henffordd; Warden Cyntaf y Worshipful Company of Skinners: Master, 2018-19; Croesfeinciwr yn Nhŷ’r Arglwyddi (Aelod, Pwyllgorau Pwerau Dirprwyedig ac Eglwysig) Read More

Evan Paul Silk

Llywydd, Grŵp Astudio’r Senedd; Cydymaith, Global Partners Governance; Athro Er Anrhydedd, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cadeirydd, Comisiwn Llywodraeth y DU ar Ddatganoli i Gymru Read More

Roger Awan-Scully

Athro Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol y Bedyddwyr Hong Kong; Cadeirydd, Cymdeithas Astudiaethau Gwleidyddol y Deyrnas Unedig Read More

Susan Mendus

Athro Ymchwil Nodedig, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cymrawd Hŷn, Grŵp Prosesu Signalau, QuinetiQ Ltd. Read More