Yr Athro R Geraint Gruffydd ob. 24 Mawrth 2015

Ar un olwg cafodd Geraint Gruffydd fwy nag un yrfa, yn athro coleg, yn bennaeth sefydliad cenedlaethol, yn gyfarwyddwr canolfan ychwil, swyddi a gyflawnodd gyda graen, ond nid oes amheuaeth nad fel ysgolhaig ac ymchwilydd y câi ei foddhad pennaf.  Dros y blynyddoedd cyhoeddodd yn doreithiog ar lenorion a llenyddiaeth... Read More

Ceridwen Lloyd – Morgan

Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor; cyn Archifydd a Phennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Read More