James Scourse

Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Cyfarwyddwr y Ganolfan Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Amgylcheddol Read More

Mark H. Lee

Athro Emeritws Cyfrifiadureg, Yr Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth. Read More

David Lloyd

Athro Microbioleg Er Anrhydedd, Yr Ysgol Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Meddyg gwyddoniaeth, Prifysgol Sheffield. Read More

Chris McGuigan ob. 11 March 2016

It is with great sadness that we report the death of Professor Christopher McGuigan FLSW who died on Friday 11 March 2016, aged 58. Fellows will have been saddened to learn of the untimely death of Professor Chris McGuigan.  Ironically, in view of his own seminal contributions to treatments of cancer, he succumbed... Read More

Richard Palmer

Athro Ffiseg Arbrofol a Phennaeth Labordy Ymchwil Ffiseg Nanoscale, Prifysgol Birmingham. Read More

Christopher Pollock

Athro Emeritws Ffisioleg Cnydau a Phorfa, Prifysgol Aberystwyth; Aelod, Cyngor BBSRC; Aelod, Pwyllgor Ymgynghorol Gwyddoniaeth Cymru. Read More