John Andrews

Dirprwy Ganghellor Prifysgol De Cymru; yn flaenorol Athro y Gyfraith, Pennaeth Adran y Gyfraith a Dirprwy Bennaeth, Prifysgol Cymru, Aberystwyth; Prif Weithredwr CCABC a CCAUC. Read More

Ann Heilmann

Athro Llenyddiaeth Saesneg, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. Read More

Andrew Hopkins

Athro Gwybodeg Feddygol Prifysgol Dundee; Cyfarwyddwr, SULSA (Scottish Universities Life Sciences Alliance). Read More

Paul Atkinson

Athro Ymchwil Nodedig Cymdeithaseg, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Read More