Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Er Cof am yr Athro Alan Bull FLSW

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth yr Athro Alan Bull FLSW ym mis Mehefin, ond rydym yn falch o allu rhannu darn a ysgrifennwyd er cof amdano gan ei gydweithiwr yr Athro J Howard O Slater. Cyhoeddwyd darnau eraill er cof amdano yn Read More

Yr Athro Alan Shore yn Ennill y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llongyfarchiadau calonnog i'r Athro Alan Shore CCDdC ar ennill Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, 2023.  Rhoddir y fedal i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r Gymraeg.  Mae Alan yn ŵr amryddawn, gyda Chymru a'r Gymraeg yn ran annatod... Read More