Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Syr Stephen O’Rahilly: Croonian Medal

Mae Syr Stephen O’Rahilly, un o’n Cymrodyr, yn un o gyd-enillwyr Medal a Darlith Croone 2022 y Gymdeithas Frenhinol am ei waith yn ymwneud â rheoli pwysau corff pobl. 

The Croonian Medal and Lecture 2022 i... Read More

Yr Athro Bernard Schutz: Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol

Mae’r Athro Bernard Schutz FLSW FRS, Athro yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

Mae’r Athro Schiutz yn ffisegydd damcaniaethol, sy’n arbenigo mewn gwyddoniaeth ton d... Read More