Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Yr Athro Syr Vaughan Jones

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Yr Athro Syr Vaughan Jones, un o'n Cymrodyr er Anrhydeddus.

Cafodd mathemateg ei chwyldroi gan Syr Vaughan ar ddechrau’r 1980au pan ganfu cysylltiadau dwys rhwng is-ffactorau, gwrthrychau analytig y... Read More