Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Jeremy Hooker – Selected Poems 1965-2018

Cyhoeddwyd Selected Poems 1965 - 2018 Jeremy Hooker, Athro Emeritus Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru, yr haf hwn. 

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Yr Athro Syr Vaughan Jones, un o'n Cymrodyr er Anrhydeddus.

Cafodd mathemateg ei chwyldroi gan Syr Vaughan ar ddechrau’r 1980au pan ganfu cysylltiadau dwys rhwng is-ffactorau, gwrthrychau analytig y... Read More