Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Syr Stephen O’Rahilly: Croonian Medal

Mae Syr Stephen O’Rahilly, un o’n Cymrodyr, yn un o gyd-enillwyr Medal a Darlith Croone 2022 y Gymdeithas Frenhinol am ei waith yn ymwneud â rheoli pwysau corff pobl. 

The Croonian Medal and Lecture 2022 i... Read More