Archive for the ‘Cymrodyr’ Category

Cofio Syr John Meurig Thomas

Roedd Syr John Meurig Thomas yn un o Gymrodyr sefydlol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn adnabyddus am ei waith arloesol mewn cemeg catalytig.

Yn dilyn ei farwolaeth yn 2020, cynhaliwyd gwasanaeth coffa iddo yng Nghapel Bethesda, Llangennech.<... Read More

Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn rhestr  ddiweddaraf Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines:

  • Dr. Gwyneth Lewis, MBE am wasanaethau i Lenyddiaeth
  • Yr Athro James DurrantRead More