Shi-min Hu

Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Tsinghua Read More

Christopher Jones

Athro Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd Read More

Peter Townsend

Dirprwy Gadeirydd, Sefydliad Mecaneg Hylifol An-Newtonaidd Prifysgol Cymru; yn flaenorol Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe. Read More

Brian Randell

Athro Emeritws Gwyddoniaeth Cyfrifiadura ac Uwch Ymchwilydd Ymchwil, Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Newcastle. Read More

David Walker

Athro Cyfrifiadura Perfformiad Uchel, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd. Read More

John Tucker

  Ysgrifennydd Cyffredinol 2010 - 2017 Athro Cyfrifiadureg ac Is Ddirprwy Is-Ganghellor Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe Read More

Qiang Shen

Athro Cyfrifiadureg a Dirprwy Is-Ganghellor: Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Aberystwyth Read More

Mark H. Lee

Athro Emeritws Cyfrifiadureg, Yr Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth. Read More