Omer Rana

Athro Cyfrifiadureg; Deon Rhyngwladol y Coleg Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd Read More

Alan Dix

Cyfarwyddwr y Ffowndri Cyfrifiadurol, Prifysgol Abertawe Read More

Reyer Zwiggelaar

Pennaeth Ysgol y Graddedigion, Deon Cyswllt Cyfadran Ymchwil ac Athro’r Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth Read More

Irena Spasić

Athro Cyfrifiadureg, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd Read More

Christopher Jones

Athro Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd Read More