Robert Deaves

Uwch Brif Beiriannydd, Dyson Ltd ac RAEng Athro Gwadd Pensaernïaeth Systemau Robotig, Coleg Imperial Llundain Read More

William Lee

Athro Sêr Cymru mewn Deunyddiau ar gyfer Amgylcheddau Eithafol a Chyfarwyddwr Sefydliad Dyfodol Niwclear, Prifysgol Bangor Read More

Jianzhong Wu

Athro Systemau Ynni Aml-Fector a Phennaeth yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd Read More

Steven Luke

Ymgynghorydd Annibynnol; Aelod Lleyg, Cyngor Prifysgol Caerdydd; cyn Gyfarwyddwr Ove Arup & Partners International Ltd. Read More

Peter Excell

Athro Emeritws, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Ysgrifennwyd yr ysgrif goffa ganlynol gan yr Athro Nigel John:
Mae'r Athro Emeritws Peter Excell wedi marw, yn dilyn ei frwydr gyda chanser. Dim ond yn ddiweddar y cafodd Peter ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac roedd yn edrych ymlaen at wneud c... Read More

Philip Doughty Prewett

Athro Emeritws mewn Nanotechnoleg, Prifysgol Birmingham; Prif Weithredwr Oxford Scientific Consultants Ltd; Prif Weithredwr Oxford MicroMedical Ltd Read More