Anju Kumar

Meddyg Ymgynghorol Obstetrydd a Gynaecolegwr, Cyfarwyddwr Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Read More

Layla Jader

Wedi ymddeol. Cyn Ymgynghorydd mewn Genomeg Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Graddiodd Layla o Ysgol Feddygol Baghdad, a dechreuodd ei hastudiaethau ôl-raddedig yn y DU o 1978 ymlaen. Roedd ei gyrfa'n rhychwantu dros 37 mlynedd yn GIG Cymru ac yn y byd academaidd, cyn iddi ymddeol yn 2016. Daeth yn gymrawd... Read More

Mansel Aylward

Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru; Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Seicogymdeithasol, Iechyd Galwedigaethol a Meddygon, Prifysgol Caerdydd Read More