Meic Stephens

Cofio Meic Stephens 1938-2018 ‘Iaith carreg fedd’ oedd y Gymraeg i Michael Stephens yn hafau ei arddegau pan fyddai'n gweithio fel torrwr beddau yn ei Drefforest enedigol. Ymhen amser fe drodd Michael yn Meic, a’r iaith ‘yn iaith carreg fy aelwyd’. Disgrifiodd ei hun yn... Read More

Len Scott

Athro Emeritws Astudiaethau Hanes Rhyngwladol a Chudd-Wybodaeth, Prifysgol Aberystwyth Read More

Mark Rees

Dirprwy Ddeon Gweithredol y Gyfadran Meddygaeth ac Iechyd ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia. Read More