Faron Moller

Athro Cyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe. Mae Faron Moller yn Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe o fewn y Grŵp Gwyddoniaeth Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol, ac ef yw'r Pennaeth wnaeth sefydlu Grŵp Gwirio Rheilffyrdd Abertawe. Mae Faron yn Gyfarwyddwr Technocamps hefyd, rhaglen allgymorth ysgolion a chymuned... Read More

Urfan Khaliq

Athro’r Gyfraith Gyhoeddus Ryngwladol a’r Undeb Ewropeaidd, Prifysgol Caerdydd Read More