Martin Rees

Mae Martin Rees yn adnabyddus am ei gyfraniadau arloesol at ein dealltwriaeth o natur y Bydysawd. Mae uchafbwyntiau ei waith ymchwil yn cynnwys esbonio ffiseg ffurfiant a chlystyru bydysodau, cwasarau, tyllau duon, ebychiadau pelydrau gama, a’r cysonyn cosmolegol.  Gellir meintioli effaith ei ymchwil trwy gyfeirio a... Read More

Michael Atiyah

Athro er Anrhydedd Prifysgol Caeredin a Chymrawd Coleg y Drindod Caergrawnt Those elected to the office of President of the Royal Society of Edinburgh (RSE) are by any standards, outstanding and distinguished individuals. But even by these elevated standards, Sir Michael Atiyah was truly exceptional. He was the f... Read More

Lynn Williams

Ysgrifennydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru; yn flaenorol: Ysgrifennydd Cychwynnol, wedyn Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd cyntaf, Cymdeithas Ddysgedig Cymru (2010 – 2014); Ysgrifennydd Cyffredinol, Prifysgol Cymru Read More

Chris Williams

Athro Hanes a Phennaeth y Coleg,  Coleg Celfyddydau, Astudiaethau Celtaidd a’r Gwyddorau Cymdeithasol Read More