Stewart Sutherland

When Stewart Sutherland heard that the Learned Society was minded to offer him an Honorary Fellowship, he expressed unfeigned pleasure. His acceptance was in turn warmly welcomed by the Fellowship.  The part Wales played in his multi-faceted life was small but to him not insignificant. It was in 1965, as an Assistant ... Read More

Mary McAleese

Gwasanaethodd yr Athro Mary McAleese fel wythfed Arlywydd Iwerddon rhwng 1997 a 2011, y cyntaf o Ogledd Iwerddon. Yn dilyn ei chyfnod yn Arlywydd, aeth McAleese ymlaen i wneud Doethuriaeth mewn Cyfraith Ganon o Brifysgol Gregorian, Rhufain. Yn 2016, ymunodd â Phrifysgol St Mary’s, Twickenham fel Athro Nodedig mewn A... Read More

David Worsley

Cyfarwyddwr Ymchwil a Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe Read More

Marcela Votruba

Pennaeth Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Prifysgol Caerdydd ac Ymgynghorydd Er Anrhydedd mewn Offthalmoleg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Read More

Ian Hall

Pennaeth Ysgol ac Athro Ymchwil, Ysgol Gwyddorau Daear a Chefnfor Read More