Robert Pickard

Athro Emeritws Niwrobioleg, Prifysgol Caerdydd; Ymddiriedolwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru Read More

Diane Kelly

Athro Micriobioleg, Athrofa Gwyddorau Bywyd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe Read More

Neil Reeve

Athro Saesneg, Prifysgol Abertawe Professor Neil Reeve, who passed away on April 1 at the early age of sixty-four, was a highly distinguished editor of definitive editions of texts by D. H. Lawrence, Henry James and Thomas Hardy. Additionally he was a gifted critic of modern writers, and it was characteristic of his... Read More

Michael Zaworotko

Deiliad Cadair Bernal mewn Peirianneg Grisial ac Athro Ymchwil Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon, Prifysgol Limerick Read More

Richard Rathbone

Athro Er Anrhydedd, adran Hanes, Prifysgol Aberystwyth; Athro Emeritws Hanes a Chydymaith Ymchwil Athrofaol yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain Read More

Michael Woods

Athro Daearyddiaeth Ddynol ac Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol, Prifysgol Aberystwyth Read More

Philip Routledge

Ymgynghorydd er Anrhydedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyfarwyddwr Clinigol Therapiwteg a Thocsicoleg Cyfarwyddiaeth Glinigol/Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Read More