Vaughan Jones

Cafodd mathemateg ei chwyldroi gan Syr Vaughan ar ddechrau’r 1980au pan ganfu cysylltiadau dwys rhwng is-ffactorau, gwrthrychau analytig yn namcaniaeth algebra gweithredyddion a gwrthrychau topolegol, clymau a chysylltiadau mewn gofod tri dimensiynol. Fe wnaeth ei ddarganfyddiad rhyfeddol ac annisgwyl o bolynomial... Read More

Marilyn Strathern

Ganwyd yr Athro y Fonesig Marilyn Strathern yng Ngogledd Cymru, a chychwynnodd ei gyrfa fel anthropolegydd yn Uned Ymchwil Gini Newydd Prifysgol Genedlaethol Awstralia, ac yna, cafodd swyddi addysgu yng Ngholeg Girton, ac yn ddiweddarach, yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caergrawnt. Ym 1985, penodwyd Strathern yn Llywy... Read More

Cara Aitchison

Llywydd ac Is-Ganghellor, Athro mewn Daeryddiaeth a Economi Ddiwylliannol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Read More

Kirsti Bohata

Cyfarwyddwr CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru); Athro Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Abertawe Read More

Tony Brown

Athro Emeritus, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg ac yn gyd-Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaeth R. S. Thomas, Prifysgol Bangor Read More