Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Llongyfarchiadau lu i’r Cymrodorion canlynol a gafodd eu henwi yn rhestr  ddiweddaraf Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines:

  • Dr. Gwyneth Lewis, MBE am wasanaethau i Lenyddiaeth
  • Yr Athro James Durrant, CBE am wasanaethau i Ffotocemeg ac Ymchwil i Ynni Solar
  • Yr Athro Glyn Hewinson, CBE am wasanaethau i Iechyd a Lles Anifeiliaid.
  • Yr Athro Uzo Iwobi, CBE am wasanaethau i Gydraddoldeb Hiliol
  • Yr Athro Julian Sampson, CBE am wasanaethau i Eneteg Feddygol.
  • Yr Athro Dave Worsley, OBE am wasanaethau i Ddeunyddiau Uwch ac Ymchwil i Ynni Solar ar gyfer Technoleg Carbon Isel
  • Y Fonesig Sue Ion, un o’n Cymrodorion Anrhydeddus newydd, wedi’i gwneud yn Fonesig Uwch Groes Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig am effaith ryngwladol yn ei maes ac am ei gwaith yn meithrin y genhedlaeth nesaf o beirianyddion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.