Cofio Syr John Meurig Thomas

Roedd Syr John Meurig Thomas yn un o Gymrodyr sefydlol Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn adnabyddus am ei waith arloesol mewn cemeg catalytig.

Yn dilyn ei farwolaeth yn 2020, cynhaliwyd gwasanaeth coffa iddo yng Nghapel Bethesda, Llangennech.

Ysgrifennodd ffrind i’r teulu, Dr Neville Evans gofnod o’r gwasanaeth.  Mae’n nodi’r teyrngedau a roddwyd i Syr John, ynghyd â manylion am y darlleniadau a’r gerddoriaeth oedd yn rhan o’r gwasanaeth.

Darllen pellach


Newyddion y Cymrodyr