Datganiad y Gymdeithas – Coroni’r Brenin Charles III

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n llongyfarch y Brenin Charles III ar ei esgyniad i’r Orsedd ac yn dymuno pob llwyddiant i’w Fawrhydi fel y Brenin sy’n teyrnasu am flynyddoedd lawer i ddod.

Ar ran y Gymdeithas, mae ein Llywydd, Yr Athro Hywel Thomas PLSW, wedi ysgrifennu at y Brenin