Susan Wong

Athro Diabetes Arbrofol a Metabolaeth; Meddyg Ymgynghorol Er Anrhydedd mewn Diabetes, Prifysgol Caerdydd Read More

Ian Weeks

Deon Arloesi Clinigol, Prifysgol Caerdydd. Dyfarnwyd OBE am wasanaethau i drosgwlyddo gwybodaeth ac arloesi meddygol. Read More

Sally Roberts Jones

Wedi ymddeol: yn flaenorol Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol, Prifysgol Abertawe Mae Sally Roberts Jones yn fardd, bywgraffydd, beirniad, hanesydd a llyfryddwr. Mor bell yn ôl ag y gall gofio, mae “wastad wedi ysgrifennu straeon, cerddi a dramâu bach”. Fe’i ganwyd yn Llundain, ond Cymro oedd e... Read More