Datganiad ALLEA, EUA a Science Europe

Cyhoeddodd Ffederasiwn Academïau’r Gwyddorau a’r Dyniaethau Ewrop (ALLEA), Cymdeithas Prifysgolion Ewrop (EUA) a Science Europe ddatganiad ar y cyd ar 10 Ebrill ar yr angen brys i gefnogi ymrwymiadau i ryddid academaidd ac ymreolaeth prifysgolion gyda gweithredu cadarn.

Yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru rydym ni’n ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth ar draws pob maes academaidd. Mae rhyddid academaidd ac ymreolaeth prifysgolion yn hanfodol i’r genhadaeth hon.

Gallwch ddarllen y datganiad isod:

Academic freedom statement_Embargoed10April930am