Dyfodol Ein Hiechyd – cyfres darlithoedd y Gymdeithas yn 2019

Gyda’r GIG yn dathlu 70 o flynyddoedd, mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyhoeddi cyfres nodedig o ddarlithoedd ar iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Caiff y gyfres ei lansio yng Nghaerdydd ar 17 Ionawr 2019 gyda darlith bwysig gan Syr Leszek Borysiewicz, yn edrych ar yr hyn fydd gan y 70 mlynedd nesaf i’w cynnig i’n gwasanaeth iechyd. Cynhelir digwyddiadau eraill drwy Gymru gan ganolbwyntio ar bynciau cyfredol allweddol gan gynnwys iechyd rhywiol, economeg iechyd cyhoeddus a marw yn y byd heddiw. Ceir rhestr lawn isod.

Mae pob darlith ar agor i bawb ac am ddim, ac i ddilyn ceir sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwr/wyr.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uwch Swyddog Gweithredol, Dr Sarah Morse.

Digwyddiadau’r gyfres

Cliciwch yma i fynd i’n tudalen Eventbrite, lle gallwch chi gofrestru ar gyfer yr holl ddigwyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.