Geoffrey Richards

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil AO Davos; Cyfarwyddwr Gweithredol Ymchwil a Datblygu Sylfaen AO Read More

Alun Davies

Athro Llawdriniaeth Fasgwlaidd a Llawfeddyg Ymgynghorol, Coleg Imperial, Llundain Yr Athro Alun H Davies MA, DM, DSc, FRCS, FHEA, FEBVS, FACPh, FLSW. Mae'n Athro Llawfeddygaeth Fasgwlaidd yng Ngholeg Imperial Llundain ac yn Llawfeddyg Ymgynghorol y mae ei bractis GIG wedi'i leoli yn Charing Cross ac Ysbyty'r Santes... Read More

Susan Wong

Athro Diabetes Arbrofol a Metabolaeth; Meddyg Ymgynghorol Er Anrhydedd mewn Diabetes, Prifysgol Caerdydd Read More

Ian Weeks

Deon Arloesi Clinigol, Prifysgol Caerdydd. Dyfarnwyd OBE am wasanaethau i drosgwlyddo gwybodaeth ac arloesi meddygol. Read More

Stephen O’Rahilly

Graddiodd Stephen O’Rahilly o Goleg Prifysgol Dulyn â Medal Aur ym maes Meddygaeth, ac mae bellach yn Athro Biocemeg Glinigol a Meddygaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae’n Gyfarwyddwr Uned Clefydau Metabolaidd MRC, cyd-Gyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Metabolaidd Wellcome-MRC, Cyfarwyddwr Gwyddonol Canolfan Ymchwil ... Read More