Alun Davies

Athro Llawdriniaeth Fasgwlaidd a Llawfeddyg Ymgynghorol, Coleg Imperial, Llundain Yr Athro Alun H Davies MA, DM, DSc, FRCS, FHEA, FEBVS, FACPh, FLSW. Mae'n Athro Llawfeddygaeth Fasgwlaidd yng Ngholeg Imperial Llundain ac yn Llawfeddyg Ymgynghorol y mae ei bractis GIG wedi'i leoli yn Charing Cross ac Ysbyty'r Santes... Read More

Susan Wong

Athro Diabetes Arbrofol a Metabolaeth; Meddyg Ymgynghorol Er Anrhydedd mewn Diabetes, Prifysgol Caerdydd Read More

Ian Weeks

Deon Arloesi Clinigol, Prifysgol Caerdydd. Dyfarnwyd OBE am wasanaethau i drosgwlyddo gwybodaeth ac arloesi meddygol. Read More