John G Williams

Athro Emeritws, Prifysgol Abertawe Gastroenterolegydd academaidd yw'r Athro Williams, a chanddo ddiddordebau ymchwil ym maes canlyniadau cleifion, darparu gwasanaeth a chofnodion meddygol. Fe'i ganed yn Abertawe, a dychwelodd ym 1988 i sefydlu Ysgol Feddygol Ôl-radd, a osododd y sylfeini ar gyfer yr Ysgol Feddygol ... Read More

Mark Taubert

Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth Liniarol ac Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Ffocws yr Athro Taubert yw gofal lliniarol, gan ddefnyddio'r cyfryngau newydd mewn lleoliadau clinigol a gwneud penderfyniadau tua diwedd oes. Ef yw sylfaenydd TalkCPR.com ac mae'n cadeirio grŵp... Read More

Judith Hall

Deon Gweithredol, Cyfadran y Gwyddorau Iechyd a Meddygaeth Filfeddygol, Prifysgol Namibia Read More

Anju Kumar

Meddyg Ymgynghorol Obstetrydd a Gynaecolegwr, Cyfarwyddwr Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Read More