Stephen O’Rahilly

Graddiodd Stephen O’Rahilly o Goleg Prifysgol Dulyn â Medal Aur ym maes Meddygaeth, ac mae bellach yn Athro Biocemeg Glinigol a Meddygaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae’n Gyfarwyddwr Uned Clefydau Metabolaidd MRC, cyd-Gyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Metabolaidd Wellcome-MRC, Cyfarwyddwr Gwyddonol Canolfan Ymchwil ... Read More

Shareen Doak

Cadair Bersonol mewn Genotocsicoleg a Chanser, Prifysgol Abertawe Read More

Jenny Kitzinger

Cyfarwyddwr Ymchwil: Effaith ac Ymgysylltu a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Coma ac Anhwylderau Ymwybyddiaeth Read More

John H. Lazarus

Is-Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Tenovus; Athro Emeritws Endocrinoleg Glinigol Prifysgol Caerdydd Read More

Andrew Owen

Ffarmacoleg Glinigol, Athrofa Meddygaeth Drawsfudol, Prifysgol Lerpwl; Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymdeithas Nanofeddygaeth Prydain; Athro Ffarmacoleg yn yr Adran Ffarmacoleg Foleciwlaidd, Prifysgol Lerpwl Read More

Meena Upadhyaya

Cymrawd Er Anrhydedd, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant; Athro Nodedig (Anrh) Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Athrofa Geneteg Feddygol Derbyniodd yr Athro Meena Upadhyaya OBE ei gradd Ph.D. o Brifysgol Caerdydd a chwblhaodd gymrodoriaeth gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (RCPath) yn 2000. Roedd yn Athr... Read More

Philip Routledge

Ymgynghorydd er Anrhydedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyfarwyddwr Clinigol Therapiwteg a Thocsicoleg Cyfarwyddiaeth Glinigol/Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Read More

Christopher Evans

Director Rehabilitation Medicine Research Center Mayo Clinic; Professor Orthopaedic Surgery, Mayo Medical School; Professor Physical Medicine and Rehabilitation Mayo Medical School Read More